Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Bye-bye, Beaches!

It's been a while since I last wrote on my favorite blog. It is not that it stopped being my favorite, but many outer factors have reduced my mood for blogging.

It all started with the pre-election period (the BIG turn-off) and all the terrorism about Greece exiting the euro zone, followed by some losses (lost my job - how original these days). Then I lost a very dear person. So, no, I didn't want to write anything. I just wanted to sit still at the beach. And this is what I did.

And then 3 and a half months have passed. It has been the most relaxing (and long) vacations since my student years. But now it is time to say "Bye-bye, Beaches" and return to Athens. Fresh and renewed with lots of ideas and appetite for new adventures.
Πάει καιρός που έγραψα στο αγαπημένο μου blog. Δεν είναι ότι έπαψε να είναι αγαπημένο, αλλά πολλοί εξωτερικοί παράγοντες μου μείωσαν τη διάθεση για γράψιμο.

Ξεκινήσαμε με την προεκλογική περίοδο (το ΜΕΓΑΛΟ ξενέρωμα) και όλη την τρομοκρατία σχετικά με την έξοδο της χώρας από το ευρώ, συνεχίσαμε με απώλειες (έχασα τη δουλειά μου - τι πρωτότυπο στις μέρες μας). Μετά έχασα ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Όχι, δεν ήθελα να γράψω τίποτα. Ήθελα μόνο να κάτσω ήσυχη σε μια παραλία. Και αυτό έκανα.

Και έτσι πέρασαν 3μιση μήνες. Οι πιο ήρεμες (και μεγάλες) διακοπές μετά τα φοιτητικά μου χρόνια. Ήρθε όμως η ώρα να χαιρετήσω τις παραλίες και να γυρίσω πίσω φρέσκια, ανανεωμένη, γεμάτη ενέργεια, με πολλές ιδέες και όρεξη για νέες περιπέτειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: